úterý 23. prosince 2014

Zprovoznění PalmDesktop a synchronizace HotSync na WIndows 7 64b přes USB / Activating a PalmDesktop and HotSync synchronization at Windows 7 64bit via USB

17. 12. 2012

Přesto, že používám telefon Samsung Galaxy SII, nechci se vzdát svého stařičkého PDA Palm Tungsten T3. Pro správu osobních informací mu nesahají žádné Androidy, Windows Mobile a podobné splácaniny ani po kotníky. Samozřejmě, video na něm jde pustit dosti špatně a speciální aplikace na moderní sociální nesmysly (FB, Twitter,...) tam taky nejsou, ale na uchovávání a vyhledávání informací v kapesním provedení fakt neznám nic lepšího.


Po té, co jsem vyměnil akumulátor, začal být T3 zase docela čílý, tak jsem se jej snažil skamarádit s mým novým notebookem Dell Vostro s Windows 7 64b. To moc nešlo, u HP jsem našel jen návod jak zprovoznit synchronizaci přes BlueTooth.

Pak jsem našel na HP Support Forum návod na zprovoznění HotSync přes USB: http://h30434.www3.hp.com/t5/Palm-OS-WinMo-Hardware-and-Software/64-Bit-Windows-USB-drivers-for-Palm-Desktop/m-p/2159769/highlight/true#M97217. A funguje.

V kostce:


1. Stáhnout drivery z webu firmy Aceeca: http://aceeca.com/index.php?option=com_maqmahelpdesk&Itemid=5&id_workgroup=1&task=downloads_product&id=6 (firma sama vyrábí zajímavá zařízení s PalmOS !) a rozbalit do nějakého adresáře.

2. Nainstalovat Palm Desktop včetně HotSync (lze stáhnout od HP: http://downloads.help.palm.com/downloads.palm.com/PD414esetup.exe, nebo http://downloads.help.palm.com/downloads.palm.com/PalmDesktopWin62.exe (podle typu zařízení Palm a zvyklostí)

3. Pokusit se o HotSync - nezdaří se, ale aktivuje se aktualizace driverů

4. Najít ve správci zařízení Palm a udělat aktualizaci driveru. Jako zdroj nastavit ten adresář s rozbalenými drivery z bodu 1

5. Udělat HotSync - opatrně, nejdříve zazálohovat Palma na jiném počítači, kdyby se něco nezdařilo.

English:


Nevertheless, I am using a Samsung Galaxy SII, I do not want to give up my ancient PDA Palm Tungsten T3. For personal information management with him any Androids, Windows Mobile and other junk even come close. Of course, the video goes on it go quite badly and special applications on modern social nonsense (FB, Twitter, ...) are not there too, but for the storage and retrieval of information in a pocket version I really do not know any better.

After changing the battery, T3 again began to be quite lively, so I tried it to make friends with my new Dell Vostro laptop with Windows 7 64bit. It was not good, at HP, I only found instructions how to enable sync via BlueTooth.

Then I found on the HP Support Forum instructions on putting HotSync via USB: And it works.

In a nutshell:


1. Download drivers from the company Aceeca website (the company itself produces an interesting device with PalmOS!) and extract it to a directory:  http://aceeca.com/index.php?option=com_maqmahelpdesk&Itemid=5&id_workgroup=1&task=downloads_product&id=6

2. Install Palm Desktop including HotSync - can be downloaded from HP: http://downloads.help.palm.com/downloads.palm.com/PD414esetup.exe or http://downloads.help.palm.com/downloads.palm.com/PalmDesktopWin62.exe (depending on the Palm device and patterns)

3. Attempt a HotSync - fail, but activate the drivers update process.

4. Find in a Palm device manager and do update driver. As a source set that directory with unpacked drivers from point 1

5. Make HotSync - care to back up Palm on another computer, if something failed.

Žádné komentáře:

Okomentovat