čtvrtek 24. ledna 2019

Příklad nastavení OpenTx pro WL Toys V977

Příklad nastavení OpenTx pro ovládání modelu vrtulníku V977 firmy WLToys pomocí vysílače Taranis X Q7.

V977 používá proprietíární přenosový protokol KN, podtyp protokolu WLToys. Pro ovládání tohoto modelu musí být vysílač osazen vhodným vysílacím modulem, např univerzálním Multiprotocol TX Module. Informace o tomto modulu lze nalézt na Github. Zakoupit jej lze např na HobbyKingu nebo Banggoodu či Aliexpressu.

středa 23. ledna 2019

Perzistentní subst ve Windows

Windows umožňují připojit složku jako diskovou jednotku, označenou písmenem.

Někdy se to hodí. Kromě vývojářů SW uvítají tuto možnost uživatelé, kteří narážejí na omezení maximální délky úplného jména souboru (s cestou). Připojením některé ze složek jako disku lze délku cesty výrazně zkrátit.

Ve Windows je na to poměrně málo známý příkaz SUBST. Funguje, pokud vím, ve všech verzích Windows. Má tvar:
  1. Vytvoření substituce:
    subst [cílový_disk: [zdrojový_disk:]cesta]
  2. Zrušení substituce:
    subst cílový_disk: /D 

Příklady:


> subst X: "C:\Documents and Settings\All Users\Shared Documents"
> subst Y: C:\

> subst X: /D

Perzistence:


Problém je, pokud potřebujete aby substituce zůstávala v platnosti i po restartu systému. Lze to řešit nastavením v systémovém registru Windows:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\DOS
Devices]
"X:"="\\??\\C:\\Documents and Settings\\All Users\\Shared Documents"


Existuje předpřipravený povelový soubor, který doplňuje příkaz SUBST o perzistenci:

PSUBST.bat.

Povelový soubor používá syntaxi příkazu SUBST a doplňuje ji o přepínač /P, který umožňuje práci s perzistentními substitucemi. Implementuje je pomocí zápisu do registru.

středa 2. ledna 2019

Serva HXT500 na Eflite Mini Convergence

Tak máme první zkušenosti se servy HXT500 na ovládání polohy vrtulí u konvertoplánu Eflite Mini Convergence.

Serva padnou do montážních otvorů přesně, jako by tam patřila.

Je nutné použít krátké prodlužovací kablíky a zvětšit otvor v páce serva na průměr táhla.

Serva HXT500 mají poněkud kratší rozsah výchylek, ale dá se to kompromisním mechanickým seřízením a nastavením ve vysílači zvládnout (případně lze změnit převodový poměr vyvrtáním otvoru pro koncovku táhla blíže k ose otáčení mechanismu naklápění vrtulí). Doporučuji provádět výměnu postupně serv a porovnávat s původmím servem.