středa 23. ledna 2019

Perzistentní subst ve Windows

Windows umožňují připojit složku jako diskovou jednotku, označenou písmenem.

Někdy se to hodí. Kromě vývojářů SW uvítají tuto možnost uživatelé, kteří narážejí na omezení maximální délky úplného jména souboru (s cestou). Připojením některé ze složek jako disku lze délku cesty výrazně zkrátit.

Ve Windows je na to poměrně málo známý příkaz SUBST. Funguje, pokud vím, ve všech verzích Windows. Má tvar:
  1. Vytvoření substituce:
    subst [cílový_disk: [zdrojový_disk:]cesta]
  2. Zrušení substituce:
    subst cílový_disk: /D 

Příklady:


> subst X: "C:\Documents and Settings\All Users\Shared Documents"
> subst Y: C:\

> subst X: /D

Perzistence:


Problém je, pokud potřebujete aby substituce zůstávala v platnosti i po restartu systému. Lze to řešit nastavením v systémovém registru Windows:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\DOS
Devices]
"X:"="\\??\\C:\\Documents and Settings\\All Users\\Shared Documents"


Existuje předpřipravený povelový soubor, který doplňuje příkaz SUBST o perzistenci:

PSUBST.bat.

Povelový soubor používá syntaxi příkazu SUBST a doplňuje ji o přepínač /P, který umožňuje práci s perzistentními substitucemi. Implementuje je pomocí zápisu do registru.

Žádné komentáře:

Okomentovat