středa 18. září 2019

Nastavení Jumper T16 / Horus X10 pro Hubsan H501S

Příklad nastavení JumperTx pro ovládání FPV multikoptéry Hubsan 501S pomocí vysílače Jumper T16 (použitelné i pro  Horus X10 osazený multiprotokolovým modulem - OpenTx).

Hubsan 501S využívá vlastní RC systém s proprietárním protokolem.

V okamžiku, kdy mi přestal fungovat originální vysílač H906, snažil jsem se najít alternativní možnost ovládání. Nakonec se podařilo zprovoznit ovládání pomocí multiprotokolového modulu ve vysílačích Jumper T12 a T16. Funguje většina funkcí.

Oproti originálnímu vysílači jsou tato omezení:
 1. Nepřenášejí se souřadnice GPS na vysílač (potenciálně velmi nepříjemné omezení)
 2. Nefunguje telemetrie, proto není na vysílači kontrola stavu napětí baterie dronu
 3. Protože nemá vlastní GPS, není možné uvažovat o využití režimů Folow me a Circle.
Hubsan H501S používá přenosový protokol Hubsan, podtyp protokolu 501. Pro ovládání tohoto modelu musí být vysílač osazen vhodným vysílacím modulem, např univerzálním Multiprotocol TX Module. Informace o tomto modulu lze nalézt na Github. Zakoupit jej lze např na HobbyKingu (bez nahraného FW, nutno nahrát) nebo Banggoodu či Aliexpressu. Vysílače Jumper tento modul mají osazený.

Popisované nastavení je určeno pro vysílač Jumper T16. Lze použít i pro FrSky Horus X10 s vloženým externím modulem iRangeX-IRX4. Pro nastavení je nutné mít v rádiu FW JumperTx/OpenTx v2.2.2 či novější.

Bindování

Proces párování (bindování):
 1. Připravit si Jumper T16 na první stránce modelu, kursor na volbě [Bind]. Všechny přepínače v zadní poloze, s výjimkou SB (GPS), ktré je přepnuté dopředu. Plyn stažený.
 2. Připojit akumulátor k 501S a  položit na rovnou plochu. Mají střídavě blikat přední LED (bíle).
 3. Dokud blikají LED, stisknout na vysílači Enter (zahájit bindování).
 4. H501S několikrát zabliká LED, "zahraje" a začnou blikat LED červeně v kruhu po směru hodinových ručiček. H501S vyžaduje kalibraci kompasu ve vodorovné rovině.  
 5. Několikrát otočíme dronem po směru hodinových učiček, dokud se nezmění barva LED na zelenou. Pak cca 3-5x otočíme dron kolen svislé osy kamerou k zemi, dokud se nezmění blikání LED. Tím je dokončena kalibrace kompasu.
 6. Pokud je bindování úspěšné, dron začne blikat nebo svítit vepředu bíle a vzadu zeleně (zapnuté GPS) nebo žlutě (GPS vypnuté). Pokud nesvítí vůbec, stisknout trim plynu směrem dolů, měl by se rozsvítit.
 7. Nyní by měl reagovat na změnu polohy SB a SC (zadní LED zelená (GPS), žlutá (bez GPS), modrá (RTH).
 8. Pokud se dron chová nějak jinak, je nutno celý proces podle bodu 2-6 opakovat.
 9. Pokud svítí zadní LED červeně, je patrně vybitý akumulátor.
 10. Při výpadku spojení (vypnutí vysílače) svítí zadní LED fialově.

Přiřazení ovládacích prvků

Respektuje, pokud mžno,  zvyklosti, zavedené na originálním vysílači (poloha ovladačů letových režimů).
Kanál Prvek Popisek Použití Vpřed/Nahoru Střed Vzad/Dolů
1 Knipl křidélek - Klonění
2 Knipl výškovky - Klopení
3 Knipl plynu - Svislý tah
4 Knipl směrovky - Otáčení
5 Přepínač vpravo dlouhý SC Return to Home RTH RTH -
6 Trimr plynu směr dolů -
Přepínání světel
Vypnuto / Zapnuto / Bliká
7 Vpravo vpředu SH Foto Expozice fotky -
8 Vevo vpředu SF Video Kamera zapnuta Kamera vypnuta
9 Krátký vlevo SA Headless Headless - -
10 Dlouhý vlevo SB GPS Zapnuto GPS Zapnuto GPS -
11 Krátký vlevo
vpředu
SE Altitude Hold Altitude Hold - -
- Krátký vpravo vpředu SG Čtení hodnoty Doba běhu motoru, napětí baterie vysílače

Tučně jsou vyznačeny výchozí polohy při zapnutí vysílače/aktivaci modelu. Jsou předmětem kontroly při zapnutí.
Starší vysílací moduly (např. v Jumper T12) mají prohozené pořadí kanálů 10 (GPS) a 11 (AltitudeHold) oproti popisu a novějšímu modulu v Jumperu T16. Stejné číslování kanálů mají např. i moduly iRange iRX4. Je možné, že novější série modulů v T12, nebo novější verze FW modulu, mohou mít chybu opravenu. 

Nastavení modelu

Zde jsou ke stažení soubory s nastavením pro Hubsan H501S:

Žádné komentáře:

Okomentovat