pondělí 26. listopadu 2018

Ovládání Hubsan H501S s H906A

Popisy ovládání dronu H501S s vysílačem H906A. V návodu je jen část informací, některé jsou jen v diskuzích na internetu, ev. na youtube. Pokusil jsem se je sebrat do jednoho krátkého dokumentu.

Bindování


1) Stisknout Enter a zapnout vysílač
2) Když se objeví "Bind to plane" pustit Enter
3) Zapnout dron. Po několika sekundách by měl vysílač pípnout
4) Pokud LED blikají ve směru hod. ručiček: vypnout a zopakovat postup

Spuštění a vypnutí motorů


- Dát ovladače (kniply) do vnějších dolních rohů

Význam přepínačů

 

Nahoru: Zapnuto
Dolů:   Vypnuto


Funkce   Přep. Zap/Vyp
-----------------------------------------------------------------------
GPS      GPS   GPS mód/Altitude mód
RTH      Home  RTH/normal
Headless A     HL/normal
Follow   B     Follow me/normal

Circle 1 Down  1s/1s
Circle 2 Up    1s

Foto     Exit  0,5s
Vedeo    Enter 0,5s

Menu           Plyn dolů+Enter/Exit


Přepnutí režimu LED


Stisknutím (dolního) trimu plynu se přepíná LED: trvale/vypnuto/blikání

Změna módu

 

Přepnutí do módu M1:


1. Levý knipl do levého horního rohu, pravý do pravého horního rohu a zapnout.
2. Objeví se nadpis "calibrate the sticks mode 1"
3. Pohybovat několikrát kniply nahoru, dolů, doprava a doleva=
4. Pustit kniply
5. Dlouze stisknout (1,5s) trim (kterýkoli)
6. Rozsvítí se zelená LED na vysílači

Přepnutí do módu M2:


1. Oba kniply do levého horního rohu a zapnout.
2. Objeví se nadpis "calibrate the sticks mode 2"
3. Pohybovat několikrát kniply nahoru, dolů, doprava a doleva=
4. Pustit kniply
5. Dlouze stisknout (1,5s) trim (kterýkoli)
6. Rozsvítí se zelená LED na vysílači

Přepnutí do módu M3:


1. Levý knipl do pravého horního rohu, pravý knipl do pravého dolního rohu a zapnout.
2. Objeví se nadpis "calibrate the sticks mode 3"
3. Pohybovat několikrát kniply nahoru, dolů, doprava a doleva=
4. Pustit kniply
5. Dlouze stisknout (1,5s) trim (kterýkoli)
6. Rozsvítí se zelená LED na vysílači

Kalibrace kompasu


Automaticky se vyžaduje po připojení akumulátoru.
Lze vyvolat ručně:


1. Levý knipl zcela vlevo, pravým kniplem opakovaně rychle vlevo a vpravo
2. Kalibrace otáčením ve směru hodin. ručiček vodorovně (Calibrate Compass 1) a pak svisle (Calibrate Compass 2)

Kalibrace horizontu


1. Levý knipl zcela vpravo, pravým opakovaně kniplem rychle vlevo a vpravo
2. LED začnou blikat žlutě
3. Po skončení kalibrace přestanou LED blikat

Kalibrace rotace


1. Levý knipl zcela nahoru, pravým kniplem opakovaně rychle nahoru a dolů
2. LED začnou blikat žlutě
3. LED blikají v kruhu červeně
4. Otáčet po směru hod. ručiček
5. LED změní režim (barvu, blikání)
6. LED blikají v kruhu červeně
7. Znovu otáčet po směru hod. ručiček
8. Po skončení kalibrace začnou LED blikat zároveň

Kalibrace kniplů


viz Změna módu

Žádné komentáře:

Okomentovat